De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gaat waarschijnlijk per 1 januari 2016 verdwijnen en maakt plaats voor een stelsel van modelovereenkomsten. U kunt de overeenkomsten met zzp’ers nu al ter beoordeling aan de Belastingdienst voorleggen. In het najaar van 2015 hoopt de fiscus dan voldoende voorbeeldovereenkomsten te hebben.

In het nieuwsartikel ‘Tweede Kamer akkoord met alternatief voor VAR’ kon u lezen dat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties door de Tweede Kamer was aangenomen. In dit voorstel is opgenomen dat de Belastingdienst niet meer gaat werken met een VAR, maar met modelcontracten voor zzp’ers. Recent heeft de fiscus laten weten dat het nu al mogelijk is om nieuwe of bestaande overeenkomsten te laten beoordelen. Dit geldt dan vooral voor belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers of hun intermediairs.

Gevolgen voor de loonheffingen:
U kunt de overeenkomsten per e-mail sturen naar alternatiefvar@belastingdienst.nl. Op de website van de Belastingdienst kunt u vinden welke gegevens u moet meesturen voor het beoordelen van de overeenkomst. De Belastingdienst zal proberen om uw overeenkomst(en) binnen zes weken te beoordelen. U krijgt van de fiscus alleen informatie over de gevolgen voor de loonheffingen. Of de opdrachtnemer ondernemer is voor de inkomstenbelasting zal de fiscus niet beoordelen. Het is ook mogelijk om de overeenkomst voor te leggen aan uw klantcoördinator.